Beeldschermwerk

Steeds meer Nederlanders voeren een groot deel van hun werk uit vanachter een beeldscherm. Een goede werkhouding is essentieel om ziekteverzuim te voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat een onjuiste werkhouding of opstelling/ instelling van de werkplek kan leiden tot verzuim.

Dat is makkelijk te voorkomen door een goede werkplekanalyse en zonodig met een paar eenvoudige ergonomische aanpassingen.

Koops Ergonomie kan u helpen uw ziekteverzuim laag te houden of omlaag te brengen.

  zithouding    -

 

Dienstverlening die Koops Ergonomie voor u kan uitvoeren als u problemen ervaart of vermoed op het gebied van beeldschermwerk:

(Diepte) Inventarisatie beeldschermwerk met een plan van aanpak tot verbeteringen.

Alle werkplekken worden geïnventariseerd of deze voldoen aan de normen en of deze optimaal zijn ingesteld voor de medewerker(s) die er achter werkt. Iedere medewerker ontvangt een persoonlijk advies voor de optimale instelling en opstelling van de werkplek.(Benodigde tijdsduur is afhankelijk van de hoeveelheid werkplekken)

Geadviseerd wordt om deze inventarisatie te combineren met een voorlichting sessie.

- Aanpassing werkplekken beeldschermwerkers op basis van medische indicatie

Bij het ontstaan van fysieke klachten door bv beeldschermwerk kan door een (bedrijfs)arts een werkplekonderzoek worden geadviseerd. Het onderzoek wordt specifiek voor de medewerker uitgevoerd om de fysieke klachten te verminderen / weg te nemen.(Benodigde tijdsduur 6-8 uur) 

- Voorlichting / training medewerkers gezond werken met een computer / tablet / Ipad

De voorlichting wordt op maat gemaakt voor uw bedrijf, zo sluit de voorlichting aan bij de taken en handelingen die uitgevoerd worden door de medewerkers. Naar keuze worden er foto’s of video opnames verwerkt van werkplekken uit uw bedrijf. Als het mogelijk is dat de medewerkers hun bureaustoel meenemen naar de voorlichting, wordt de sessie interactief. Aansluitend aan de voorlichting kan een rondgang door het bedrijf worden uitgevoerd waarbij vragen van medewerkers worden beantwoord t.a.v. instelling van het meubilair. Rapportage niet inbegrepen.  (Benodigde tijdsduur is afhankelijk van de uitvoeringswens, zoals beschreven 8 -10 uur) 

Training invoering “het nieuwe werken” en begeleiding bij de implementatie enin werkplek opstellingen 

Het nieuwe werken (HNW) staat voor op activiteit gebaseerde werkplekinrichting. Het doel is dat er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden. Werkplekken worden optimaal benut doordat medewerkers geen vaste werkplekken meer hebben. Tijdens het proces is er aandacht voor de voorbereiding van de invoering van HNW, nieuwe indeling van de bestaande kantoren en werkplekken, advies over het aanwezige of aan te schaffen meubilair, begeleiding van de invoering, voorlichting aan de medewerkers en leidinggevenden. (Benodigde tijdsduur is afhankelijk van tijdsduur traject)

sapiens