Fysieke belasting

 

Fysieke belasting is het belasten van het menselijke bewegingsapparaat. Dit apparaat omvat alle spieren, botten, pezen en gewrichten. Doordat we bewegen (werken) ontstaat belasting op het apparaat. Veel medewerkers krijgen te maken met fysieke belasting tijdens hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld:

Tillen en dragen van voorwerpen, duwen en trekken van bv karren, (ongunstige)  werkhoudingen bv bukken / knielen / aan te lage tafel  werken, repeterende bewegingen (steeds dezelfde bewegingen) en energetische belasting waar de conditie van de medewerker meespeelt.

Bij overbelasting van het lichaam kunnen lichamelijke klachten optreden, deze kunnen optreden in allerlei vormen. Het ontstaan kan langzaam optreden met herstel na de werkdag of weekend of er ontstaan acute problemen bij bv. een verkeerde beweging of tilmoment.

Wat te doen bij voorkomende fysieke belasting:

Analyse van de voorkomende belasting of deze binnen de grenswaardes en/of normeringen valt, bronaanpak uitvoeren door bv mechaniseren van de handelingen, passende hulpmiddelen ter beschikking stellen en voorlichting en/of training (laten) verzorgen over de fysieke belasting en uitvoering in het werk.

 bolle-rug                      heffen20en20tillen

 

Dienstverlening die Koops Ergonomie voor u kan uitvoeren als u problemen ervaart of vermoed op het gebied van fysieke belasting:

 

-   (Diepte) Inventarisatie fysieke belasting alle werkomgevingen en industrie├źn n.a.v. RI&E 

       Hierbij worden de werkplekken / functies waar fysieke belasting voorkomt in kaart gebracht op de aanwezige fysieke belasting, middelen en werkwijze. Bij de analyse    worden als nodig metingen verricht op het gebied van tillen, duwen/trekken en/of energetische belasting. Na de analyse worden de gegevens geanalyseerd op zwaarte, normeringen en regelgeving. De rapportage bevat de bevindingen en adviezen tot vermindering / elimineren van de fysieke belasting. (Benodigde tijdsduur is afhankelijk van de hoeveelheid werkplekken)    

      

-    Aanpassing werkplekken en taken op basis van medische indicatie

      Bij de aanwezigheid van lichamelijke klachten kan een aanpassing van de werkplek en/of het takenpakket voor een medewerker nodig zijn. Op advies van een (bedrijfs)arts kan deze uitvoering geadviseerd worden. De ergonoom van  Koops Ergonomie neemt de taken en handelingen van de functie door met betrokkene en bekijkt de werkplek, beschikbare (hulp)middelen en werkwijze. Op basis van de bevindingen en de medische diagnose wordt een rapportage opgesteld met hierin de bevindingen en adviezen om de lichamelijke klachten te verminderen of weg te nemen.

       De medische klachten zullen niet in de rapportage vermeld worden, dit behoort tot het medisch geheim. (Benodigde tijdsduur 6-8 uren, incl rapportage)

-    Voorlichting / training medewerkers tillen en fysieke belasting

      Door middel van een voorlichting en training worden medewerkers geleerd hoe ze werkzaamheden het beste kunnen uitvoeren. Aanvang project is een rondgang door het bedrijf / afdeling door de ergonoom. Op basis hiervan wordt de voorliching / training op maat voor het bedrijf gemaakt zodat deze aansluit bij de beleving van de medewerkers. Als mogelijk worden er tijdens de rondgang foto's en/of video opnames gemaakt die gebruikt worden in de voorlichting.

      De voorlichting / training start met een theoriedeel over fysieke belasting en welke belasting er voorkomt binnen het bedrijf / afdeling. Dit wordt op een interactieve wijze gegeven. Na de theorie wordt op de werkvloer geoefend met de uitgelegde technieken. (Benodigde tijdsduur voorbereiding + rondgang 4 uren, uitvoering per afdeling 4 uren, rapportage niet inbegrepen)

-     Low budget (korte termijn) aanpassingen en hulp bij ontwikkelen van budgetplanning voor lange termijn aanpassingen (bronaanpak)

      Bij ergonomische vragen kan tevens gekeken worden naar korte termijn low budget aanpassingen met daarbij een plan van aanpak om de problemen op langere termijn structureel aan te pakken (bronaanpak) als deze op dit moment te kostbaar zijn. De huidige problemen worden in kaart gebracht tijdens een analyse en daarna worden diverse oplossingsmogelijkheden voorgedragen. Het bedrijf kan zo eerst budget gaan reserveren voor een grotere aanpassing met toch een vermindering van de fysieke belasting door de low budget aanpassingen.  (Benodigde tijdsduur is afhankelijk van de vraag)

-     Advies aankoop passende hulpmiddelen

      U wilt in uw bedrijf hulpmiddelen ter beschikking stellen aan uw medewerkers zodat ze minder hoeven te tillen of duwen en trekken. Maar wat zijn de meest geschikte hulpmiddelen voor de werkzaamheden die uw medewerkers uit moeten voeren? Daar kan de ergonoom van Koops Ergonomie u advies over geven. Na een rondgang en analyse van de werkzaamheden en handelingen zal de ergonoom passende adviezen voor hulpmiddelen aandragen. (Benodigde tijdsduur is afhankelijk van de vraag)

 

Als u ondersteuning nodig heeft bij het oplossen van fysieke vraagstukken, kunt u contact opnemen met Koops Ergonomie via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel naar 06 - 2096 1058.