Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (pva)

Het maken van een RI&E en pva is voor veel bedrijven een ingewikkeld en verplicht onderdeel. Vanuit de Arbeidsomstandigheden wet wordt gesteld dat een bedrijf in het bezit moet zijn van een getoetste RI&E en actueel pva.

Maar hoe moet zo’n document opgesteld worden. Vaak ontbreekt de kennis, deskundigheid of tijd om een toetsbaar document te maken. Een toetsbaar document is een RI&E waarin alle voorkomende risico’s zijn benoemd met een plan van aanpak tot oplossingen van de risico’s.

Risico’s zijn ongewenste onderdelen van het werk (bijvoorbeeld: gebouw, werkplekken, fysieke belasting, welbevinden, middelen etc.) die op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn gevaren kunnen opleveren.

De RI&E is een beginpunt om gestructureerd te werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandig-heden binnen het bedrijf. Zo kunnen bestaande risico’s planmatig aangepakt worden.

 

Dienstverlening die Koops Ergonomie voor u kan uitvoeren als u een RI&E wil uitvoeren:

  1. vBegeleiden en/of schrijven van de Risico Inventarisatie en Plan van Aanpak

Koops Ergonomie kan de gehele RI&E voor uw bedrijf schrijven of een medewerker van uw bedrijf begeleiden bij het maken van het document. Door middel van analyse van aanwezige bedrijfsdocumenten en rondgangen door uw bedrijf wordt de benodigde informatie voor het document verzameld en verwerkt. De RI&E en pva moet nadien door een officiële kerndeskundige (niet de opsteller) getoetst worden, hiervoor heeft Koops Ergonomie contacten die dit uit kunnen voeren.

(Benodigde tijdsduur is afhankelijk van de grote van het bedrijf en of er reeds een RI&E aanwezig is)

 

  1. vBegeleiding implementatie adviezen binnen het bedrijf

Na afronding van de RI&E en pva is het belangrijk om een planmatige aanpak te regelen voor de implementatie en uitvoer van het pva. Hierbij kan Koops Ergonomie het bedrijf begeleiden door samen met de HRM of P&O medewerker hier uitvoer aan te geven. Het pva wordt uitgevoerd en bijgewerkt waar nodig. Uw bedrijf voldoet hiermee aan de wetgeving.