Disclaimer

Koops Ergonomie aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de website, dan wel voor directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van de informatie. Koops Ergonomie zijn niet aansprakelijk voor enige schade, die het resultaat zijn van de levering, werking of gebruik van de hier via internet verstrekte informatie. Er kunnen geen rechten of aanspraken van welke aard dan ook aan de inhoud van deze internetsite worden ontleend. Elke aansprakelijkheid, vanwege eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie van deze site, is hiermee uitgesloten. Overige aansprakelijkheid van Koops Ergonomie is beperkt tot de uitkering onder de verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid.

Links naar internetsites van derden

De internetsite van Koops Ergonomie bevat links naar andere internetsites. Die sites, alsmede de daarop verstrekte informatie, vallen onder de verantwoordelijkheid van de aanbieders van deze sites. Koops Ergonomie zijn in deze niet verantwoordelijk en zullen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud of het gebruik van bedoelde internetsites van derden.