Ergonomie

 

Ergonomie is het zodanig ontwerpen van machines en omgeving, dat mensen er zonder risico’s mee en in kunnen werken. Ergonomie richt zich op de interactie tussen de mens en het werk en de werkplek. De organisatie van het werk en de inrichting van de werkplek worden samen met de (werkende) mens als een systeem gezien (mens-middel (organisatie) systeem). Alle onderdelen van het systeem hebben invloed op elkaar. Worden er veranderingen aangebracht in één onderdeel, dan heeft dit effect op de andere onderdelen.

Ergonomie heeft betrekking op alle activiteiten van de mens. Koops Ergonomie beperkt zich tot het ontwerpen / aanpassen voor de werkende mens. Er wordt gezocht naar een optimale relatie tussen de belasting en belastbaarheid. Belasting zijn de eisen die gesteld worden vanuit het werk of handelingen die uitgevoerd moeten worden door de medewerker. De belastbaarheid staat voor wat de mens aan kan, dit is afhankelijk van de anatomische, fysiologische en mentale conditie van de persoon zelf.

Producten, systemen, werkplekken, werkomgevingen, taken en functies worden zo ontworpen dat de veiligheid, gezondheid en welzijn van de mens gewaarborgd is en dat tevens het doelmatig en efficiënt functioneren wordt bevorderd.

Ergonomen werken multidisciplinair, zij zijn specialist op het gebied van arbeidsomstandigheden en vormen een verbinding met andere deskundigen om zo voor de klant een optimale situatie te kunnen ontwerpen.

 

  vitruvius