Werkplek onderzoeken

Medewerkers kunnen fysieke klachten krijgen door hun werk.

Deze klachten kunnen ontstaan als gevolg van:

 • Onjuiste werkhoudingen
 • Middelen die niet geschikt zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden
 • Onvoldoende of ongeschikte hulpmiddelen
 • Veel tillen
 • Meubilair die niet instelbaar is
 • Duwen en trekken over lange afstanden of met veel gewicht
 • Onjuiste instelling of opstelling van beeldschermwerk middelen
 • Langdurig autorijden
 • En nog vele andere oorzaken waardoor fysieke klachten kunnen ontstaan

Medewerkers met fysieke klachten melden zich na verloop van tijd bij een (bedrijfs) arts en kunnen hier het advies krijgen om een werkplek onderzoek uit te laten voeren. Koops Ergonomie is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze onderzoeken, doordat de ergonoom tevens medisch is opgeleid.

Dienstverlening die Koops Ergonomie kan uitvoeren als u het advies krijgt om een werkplek onderzoek uit te laten voeren:

 • Werkplek onderzoek op basis van fysieke klachten (medische indicatie) of preventief bij fysieke arbeid

Bij bestaande lichamelijke klachten kan een aanpassing van het takenpakket en/of de werkplek voor een individu nodig zijn. Op advies van een (bedrijfs)arts kan deze uitvoering geadviseerd worden. De ergonoom van Koops Ergonomie neemt de taken en handelingen van de functie door met betrokkene en bekijkt de werplek en beschikbare (hulp)middelen. Op basis van de bevindingen en de medische diagnose wordt een rapportage opgesteld met hierin de bevindingen en adviezen om de lichamelijke klachten te verminderen of weg te nemen. De medische klachten zullen niet in woord vermeld worden in de rapportage, dit behoort tot het medisch geheim. (Benodigde tijdsduur ± 6-8 uren)

 

 • Werkplek onderzoek op basis van fysieke klachten (medische indicatie) of preventief bij beeldschermwerk

Bij het ontstaan van fysieke klachten door bv beeldschermwerk kan door een (bedrijfs)arts een werkplekonderzoek worden geadviseerd. Het onderzoek wordt specifiek voor de medewerker uitgevoerd om de fysieke klachten te verminderen / weg te nemen. De adviezen zullen worden vermeld in een rapportage.

(Benodigde tijdsduur 6-8 uur)

 

 • Werkplek onderzoek autorijden

Door langdurig autorijden kunnen fysieke klachten ontstaan. De medische klachten worden doorgenomen in relatie tot de instelling van de autostoel en de wijze van autorijden. Een advies zal in een rapportage worden vermeld. (Benodigde tijdsduur 4-6 uren)